Nieuwbouw, verbouw, onderhoud

Onderhoud

- Renovatie dak villa Rozenhache
Verschil tussen oude en nieuwe dakpannen.
Nieuwe situatie
Verschil tussen oude en nieuwe dakpannen.Nieuwe dakpannen aangebracht.Opnieuwe bestaande dakpannen aangebracht.

Renovatie dak villa Rozenhache

Locatie:Nunspeet - Molijnlaan
Opdrachtgever:Particulier

Van dit monumentale pand moet het dak gerenoveerd worden. De dakpannen die hergebruikt kunnen worden, worden zo veel mogelijk op de dakvlakken die in het zicht zijn, weer aangebracht. Voor de hoger gelegen dakvlakken zijn speciaal voor dit project gebakken dakpannen geleverd. Het dak is weer in oorspronkelijke staat hersteld.